HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Mss.Vy: 084 5917052
Ms.Hải: 0996 064 525

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Mr.Tuấn: 0995 949 226
Ms.Hải: 0995 197 409

HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Mr.Tuấn: 0995 949 226
Mr.Xuân: 0994 903120
Click vào icon để gửi thư, gọi, hoặc chat trực tiếp bằng điện thoại/ ứng dụng
Sản phẩm đã được thêm
XEM GIỎ HÀNG
ĐÓNG
SIÊU THỊ MÁY BƠM HÓA CHẤT
Hotline: 084 5917052
GIỎ HÀNG 0

Hướng dẫn chọn bơm màng

20/12/2017 BƠM MÀNG

Legend:Best Type= Best Type Suitable = SuitableLimitations = Limitations Non-Recommended = Non-Recommended

Characteristics
Chart
Heavy Duty Ball
Metallic
Heavy Duty Flap
Metallic
Containment Duty
Non-Metallic
Standard Duty
Metallic
Standard Duty
Non-Metallic
Port Size 1″ through 4″ 1″ through 4″ 1″ through 3″ 1/4″ through 3″ 1/4″ through 3″
Max Flow 260 gpm (988 lpm) 260 gpm (988 lpm) 238 gpm (901 lpm) 238 gpm (901 lpm) 238 gpm (901 lpm)
Max Discharge Heads 289 ft. (88m) of water @ 125psi 289 ft. (88m) of water @ 125psi 289 ft. (88m) of water @ 125psi 289 ft. (88m) of water @ 125psi 289 ft. (88m) of water @ 125psi
Max Disp. Per Stroke 1.8 Gal. (6.8 L) 1.62 Gal. (6.15 L) 1.25 Gal. (4.73 L) .94 Gal. (3.56 L) .9 Gal. (3.41 L)
Max Dry Prime 20 ft (6 m) 24 ft (7 m) 18 ft (5.5 m) 20 ft (6 m) 20 ft (6 m)
Max Solids Handling 7/8″ (22 mm) 3″ (76 mm) 3/4″ (18 mm) 1/2″ (13 mm) 1/2″ (13 mm)
Fluid Characterisitcs
Water Best Type Best Type Best Type Best Type Best Type
Suspended Solids Best Type Suitable Suitable Best Type Suitable
Non-Suspended Solids Best Type Best Type Non-Recommended Limitations Non-Recommended
Line Size Solids Non-Recommended Best Type Non-Recommended Non-Recommended Non-Recommended
Sludge Slurry Best Type Best Type Limitations Suitable Limitations
High Viscosity Best Type Suitable Suitable Suitable Suitable
Highly Abrasive Best Type Best Type Limitations Suitable Limitations
Moderately Abrasive Best Type Best Type Limitations Suitable Limitations
Low Abrasive Best Type Best Type Suitable Best Type Suitable
Corrosion Suitable Suitable Best Type Suitable Best Type
Installation
Permanent Best Type Best Type Suitable Suitable Suitable
Portable Suitable Best Type Best Type Best Type Best Type
Containment Limitations Limitations Best Type Limitations Limitations
Flooded Suction Best Type Suitable Suitable Suitable Suitable
Suction Lift Suitable Best Type Suitable Suitable Suitable
Submerged Suitable Suitable Limitations Suitable Limitations
Duty
On-Demand Best Type Best Type Best Type Best Type Best Type
Continuous Best Type Suitable Suitable Suitable Suitable
 
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Hotline: 084 5917052
Hotline: 084 5917052